Lidingö Museum

Öppet lör- sönd- tisd och torsdag
kl. 12-15.

Entré för icke medlemmar:

40 kronor

Kansliet har öppet tisdag, torsdag

9.30 - 16.00

_______________________________

KALENDARIUM

Oktober

Tisdag 12  Onsdag 13
Föredrag ”Från AGA till Dalénum kl 19.00 *

Söndag 17

Utställningen från AGA till... slutar

Lördag 23

Tro, gemenskap, frihet.

Från Lidingö friförsamling till dagens Ansgarskyrkan.

Utställning i samarbete med Lidingö Missionsförsamling på Lidingö.

Slutar 28/11

Utställningen invigs i Ansgarskyrkan lördagen den 23 oktober klockan 13.00.

November

Onsdag 17 kl 19

Berättar Sven Eric Wånell om sin nya bok Tro, Frihet och Gemenskap. I Ansgarskyrkan.

 

December
4/12

Lidingökvinnor som gjort avtryck och intryck.

Utställning på Lidingö Museum 4 december – våren 2022.

* Anmälan till kansliet via:

info@lidingohembygd.se

eller 765 75 67

Lejonvägen 26A, 181 32 Lidingö

Vid Lidingö Centrum

info@lidingohembygd.se

Bankgiro: 5802-2187

 

Vill du komma i kontakt med kansliet mejla till info@lidingohembygd.se eller lämna meddelande på telefonsvararen 08-765 75 67.

 

Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening!

Medlemsavgiften är 250 kronor per person och år eller 375 kronor för en familj. I medlemsavgiften ingår fri entré till Lidingö Museum, Lidingöboken, rabatt på Lidingölitteratur och presenter i museiboden samt medlemsbladet HembygdsNytt 5 ggr/år.

För att teckna medlemskap!

Klicka på nedanstående länk.
Medlemsformulär

Önskar du som medlem få information om våra aktiviteter? Sänd din e-adress till info@lidingohembygd.se

- märk "min e-post"

 

Vårt medlemsblad

Tidigare:
2019: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

HembygdsNytt 2021

2021 nr 1, nr 2, nr 3

 

________________________________

Verksamhetsberättelsen 2020

 

UPPDATERAD 25/10/SB

Webbmaster: Siv Bergius
siv.bergius@gmail.com

 

___________________________

KLICKA HÄR OCH TA DEL AV

LIDINGÖ NYHETER OCH

_______________________________

Till vårt bildarkiv

Inloggning:

lidingohembygd.bildbank.se

Bildarkivet innehåller drygt 12 000 fotografier, som speglar Lidingös utveckling sedan slutet av 1800-talet fram till idag. Föreningen är stolt över att kunna erbjuda medlemmar och allmänhet att ta  del av denna bildskatt – en omistlig del av Lidingös intressanta kulturhistoria!

 

_______________________

________________________

LHF:s yttranden i
stadsbyggnadsfrågor

Se: Om oss.

 

"BESÖK" VÅRA ANNONSÖRER (klicka på annonsen)

LIDINGÖ NYHETER

 

EN BILD
bERÄTTAR

 

VÄLKOMMEN ATT HYRA RUM FÖR ÅRSMÖTEN, FESTER M.M.
Ring oss.

Nyhet på hemsidan under Arbetsgrupper/Hantverksgruppen

 

Fråga inte "vad hembygdsföreningen kan göra för dig – utan vad du kan göra för hembygdsföreningen."

Gå in på Arbetsgrupper. Vi behöver dig! Välkommen!

 

 


 

Välkommen till

Lidingö

Hembygdsförening

och Lidingö

Museum

________________________________________________________

Ny utställning 23 oktober invigs i Ansgarskyrkan

Utställningen invigs i Ansgarskyrkan lördagen den 23 oktober klockan 13.00. Omedelbart efter invigningen öppnar utställningen på museet. Den pågår där sedan fram till den 28 november.

Tro, Frihet och Gemenskap heter höstens andra utställning på Lidingö Museum. Den är ett samarrangemang mellan Hembygdsföreningen och Lidingö Missionsförsamling och skildrar med bl.a. unika bilder utvecklingen från Lidingö friförsamling till dagens Ansgarskyrkan. Den omspänner mer än 130 års utveckling här på Lidingö och är en intressant samhällsberättelse kring en stor och betydelsefull folkrörelse och ett frikyrkligt samfund i vårt land.

Utställningen invigs i Ansgarskyrkan lördagen den 23 oktober klockan 13.00.

Omedelbart efter invigningen öppnar utställningen på Museet. Den pågår där fram till söndagen den 28 november.
I anslutning till utställningen säljs på Museet en nyskriven bok, Tro, Frihet och Gemenskap författad av församlingens styrelseordförande Sven Erik Wånell. Om planerade program i anslutning till utställningen hänvisas till kommande notiser på museets hemsida, facebook m.m.

Onsdagen den 17 november klockan 19.00 berättar
i Ansgarskyrkan
, församlingens styrelseordförande Sven Erik Wånell, om sin nyutkomna bok Tro, Frihet och Gemenskap. Från Lidingö friförsamling till Ansgarskyrkan, viken också kommer att säljas på museet. Detta program sker under stadens kulturvecka som Hembygdsföreningens bidrag till denna.

 

 

______________________________________

På Lidingö Museum från 4 december.
I år är det 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i riksdagsvalet. Under ”jubileumsåret 2021” uppmärksammas detta på olika sätt runt om i landet.
I en utställning på Lidingö Museum berättar vi om betydelsefulla kvinnor som bott och verkat på vår ö. Många har gjort avtryck i Lidingös lokala utveckling. Andra har väckt uppmärksamhet långt utanför ön.
Under sommaren har några av lidingökvinnorna presenterats i artiklar i webb-tidningen Lidingö Nyheter, där de fortfarande finns att läsa.

 

AGA:s tomt på Lidingö är mycket välkänd bland Lidingöborna. Sedan företaget 1912 etablerades på tomten I Skärsätra har tusentals Lidingöbor i generationer arbetat där. De sista resterna av AGA lämnade ön i januari 2020. Sedan 2010 har tomten som numera heter Dalénum exploaterats till ett attraktivt bostadsområde med över 1000 lägenheter.

Allt detta finns nu dokumenterat i en ny bok med titeln ”Från AGA till Dalénum” som släppts genom Lidingö Hembygdsförening. Boken är fylld med text och bilder från AGA:s tidsepok samt uppbyggnaden av bostadsområdet Dalénum. För att få den historiska bakgrunden är AGA:s produkter, Gustaf Dalén, tomt och byggnader väl dokumenterat. Lidingö Hembygdsförenings fotograf Hans Jansson har sedan 2009 regelbundet fotograferat uppbygg-naden av Dalénum. Den vackra boken är på 200 sidor.

Bokens författare – Ibb Jessen – är Lidingöbo sedan födseln, AGA-it i 13 år och en av Hembygdsföreningens aktiva medlemmar.

Boken kommer att följas upp av en utställning på Lidingö Museum.

Boken kan beställas via info@lidingohembygd.se

250:- / 200:- för medlem + frakt

 

_______________________________________

_____________________________________________

 

Tag del av senaste HembygdsNytt nr 1 och 2 i högerspalten

______________________________

 

Vi följer FHM:s rekommendationer.

_____________________

Hembygden i etern

Radio Lidingö på FM 97,8

Sändningstider: Söndagar klockan 11.00, repris torsdagar klockan 17.00 Information: www.lidingohembygd.se, www.radiolidingo.se


Marianne Lindkvist läser ur föreningens samlade årsböcker, där det finns mycket Lidingömaterial att lyssna till.
Programmen går söndagar klockan 11 med repris torsdagar klockan 17.