Innehåll

Fortsättning från förstasidan

Fotografierna har tagits av såväl yrkesfotografer som amatörer och alla foton har skänkts till föreningen. Medlemmar i Hembygdsföreningens Fotogrupp har under en följd av år arbetat med att identifiera, katalogisera och digitalisera bilderna. Allt arbete med Bildarkivet sker på ideell grund.

Du når Bildarkivet genom att logga in på lidingohembygd.bildbank.se

Innehållsförteckningen visar hur bilderna är sorterade.  Du som vill ha en bild för privat eller annat bruk, kan beställa den från Hembygdsföreningen via info@lidingohembygd.se

Vill du ha hjälp att hitta i arkivet är du välkommen till Lidingö Museum, Lejonvägen 26 i Lidingö Centrum, under ordinarie öppettid. Där finns en bilddator och museiassistenter som kan hjälpa till. Om du har frågor eller något speciellt önskemål, t ex research i samband med forskning, kan du få hjälp av Fotogruppen. Kontakta: John Johnsson john@jrjdata.com eller Ibb Jessen jessen@bahnhof.se.

Vad säger lagen om användning av fotografier och personuppgifter? Hembygdsföreningen följer lagar och regler som gäller för upphovsrätt av fotografier och förutsätter att du som användare gör det samma. Bilderna i Bildarkivet är fria att använda för privat bruk, i icke kommersiellt syfte. All annan användning kräver kontakt med bildrättsinnehavare.  Om du avser att använda en bild ur Bildarkivet för annat än privat bruk, är du skyldig att förvissa dig om och följa aktuell lagstiftning gällande upphovsrätt.  Samtliga bilder i Bildarkivet är märkta med copyright-symbol i syfte att påminna om upphovsrätten.

Det kan, oavsiktligt, finnas uppgifter om nu levande personer i bildarkivet, där medgivande saknas från vederbörande. Den som, mot sin vilja, finns avbildad eller beskriven på fotografi i arkivet ombeds omgående kontakta Hembygdsföreningen för borttagning av bilden.