DOKUMENTATIONSGRUPPEN

I Hembygdsföreningens arbetsgrupp för dokumentation ingår:

Margareta Borgelin (sammankallande), Ann Collste, Patrik Edgren,

Anita Herting, Margareta Larsson, Björn Schumacher, Ruth Sävhagen,

Birgitta Tunelli.

Gruppen ansvarar för att samla och ordna skriftlig dokumentation som belyser Lidingös utveckling i gången tid och nutid. Exempel på sådana dokument är uppsatser, kartor, faktaskrifter, tidningsartiklar, brev, levnadsskildringar m.m.

Dokumentationsgruppen medverkar i föreningens publicering av nya böcker och skrifter om Lidingö samt anskaffning av externt producerad lidingölitteratur – dels till föreningens bibliotek, dels till försäljning i Museiboden..

Att intervjua personer boende och /eller verksamma på Lidingö ingår också i gruppens uppgifter.

Tillsammans med Fotogruppen har Dokumentationsgruppen ansvaret för Museets Faktarum.

 

Du når oss via mail till Hembygdsföreningens kansli.