FOTOGRUPPEN

svarar för LHF:s fotoarkiv vilket bl.a. innebär

fastställande av arkivuppgifter om bilderna, d v s kvalitetsbestämning och arkivdokumentation av varje enskild bild 

  • arkivering av pappersbaserade fotografier, vykort, diabilder, filmer, digitala bilder och album 
  • scanning för arkiv- och informationsändamål av pappersbaserade bilder och diabilder 
  • utarbetande av regler för arkivsystem och bildhantering 
  • framtagning och utlåning av bilder till utställningar o. dyl. 
  • prissättning och fastställande av regler för bildanvändning vid försäljning 
  • avfotografering, scanning m.m. av inlånade bilder 
  • anordnande av interna och externa utställningar av fotografier 
  • samt aktiv fotografering av dagens Lidingö – vår hembygd.
      

Fotogruppen består av följande personer:
Ibb Jessen,, Bengt Larsson, Hans Jansson. Inga Helander, Susann Thorngren.
John Johnsson, Roger Anbratt.