FOTOGRUPPEN

svarar för LHF:s fotoarkiv vilket bl.a. innebär

fastställande av arkivuppgifter om bilderna, d v s kvalitetsbestämning och arkivdokumentation av varje enskild bild 

 • arkivering av pappersbaserade fotografier, vykort, diabilder, filmer, digitala bilder och album 
 • scanning för arkiv- och informationsändamål av pappersbaserade bilder och diabilder 
 • utarbetande av regler för arkivsystem och bildhantering 
 • framtagning och utlåning av bilder till utställningar o. dyl. 
 • prissättning och fastställande av regler för bildanvändning vid försäljning 
 • avfotografering, scanning m.m. av inlånade bilder 
 • anordnande av interna och externa utställningar av fotografier 
 • samt aktiv fotografering av dagens Lidingö – vår hembygd.

  Roger Anbratt, Susann Thorngren, John Johnsson,
  Inga Helander, Sune Petersson och Eva Sjölander.