Innehåll

Arbetsgruppen för Kulturskyltar

Gruppen tar fram förslag på text och foton till Lidingö stads Kulturskyltar. Skyltarna sätts upp vid kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer, vilka utgör en betydelsefull del av Lidingöskulturarv. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kulturansvariga i Lidingö stad, som också svarar för

skyltarnas tekniska produktion.

I gruppen ingår:

Carl-Henrik Ankarberg, Margareta Borgelin, Marianne Råberg.

Sammankallande:Ulla Larsson.