MARKNADSGRUPPEN

Sammankallande: Kerstin Larsen

Siv Bergius, Margareta Borgelin, Eva Häger, Karin Mörk, Teddy Widstrand.