Värd på Lidingö Museum!
Vi är idag drygt 25 museivärdar
men vi behöver fler.
”Tjänstgöringen” kan handla
om 2-3 dagar i månaden (3,5
timme/per gång), du väljer själv
tider.
Tycker du om att träffa människor
är detta tillfället!
Ring kansliet 765 75 67 för
mer information.
Välkommen!

 

MUSEIVÄRDARNA

Flertalet värdar samlade i samband med vårmötet 2015.

Museivärdarna är förnärvande drygt 25 st. De svarar för att hålla museet öppet, ta emot besökare och ansvarar för försäljningen i Museiboden. Undrar du om utställningarna, beställning av fotografier eller vad det kan vara – kan du alltid fråga våra värdar. Har de inte svaret direkt, återkommer de till dig.

Kontaktperson: Kerstin Larsen.