NATUR OCH KULTUR

Arbetsgruppen bildades 1988, då under namnet ”Arbetsgruppen för Lidingöfrågor”

Arbetsgruppen för Natur och Kultur, NoK, har Lidingö Hembygdsförenings uppdrag att bevaka och medverka i planeringen för Lidingös framtid och verka för att kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer samt att värdefulla naturområden bevaras för kommande generationer. Gruppen utarbetar bl a underlag till LHF:s remissvar i plan- och byggärenden.

NoKs nuvarande styrelse består av: Marianne Råberg, ordförande,
Ulla Larsson, Barbro Flodin, Christian Gottlieb, Birgitta Sjöberg.