PROGRAMGRUPPEN

Gruppen planerar och genomför Hembygdsföreningens program och aktiviteter. Det gäller föredrag, kultur- eller musikprogram som äger rum på Lidingö Museum, men också aktiviteter som hembygdsvandringar, utflykter, studiebesök, resor, m.m.

 

Programgruppen tar dels egna initiativ till aktiviteter och program, men tar också emot idéer och förslag som lämnas av föreningens medlemmar.

 

Programgruppen har ett samordningsansvar när det gäller utställningar på Lidingö Museum. Inför de olika utställningarna utses särskilda arbetsgrupper.

 

En viktig del i gruppens arbete är att planera, samordna och följa upp de olika aktiviteterna och att svara för att Hembygdsföreningens kalendarium regelbundet uppdateras.

 

Marknadsföring av Hembygdsföreningens verksamheter ingår också i gruppens uppgifter.

Kontaktperson: Teddy Widstrand.

Peter Lindkvist, Curt Dietmann, Teddy Widstrand, Carl-Henrik Ankarberg,

Ulla Larsson, Lena Ehn, Siv Bergius, Gunnel Ekström.

Foto: Kerstin Larsson.