SKOGSGRUPPEN

Skogsgruppen är en sammanslutning som bevakar frågor om skogsvården i Lidingö och även deltar i regelbundna sammanträden med stadens skogsvårdare. Från Hembygdsföreningen deltar Birgitta Sjöberg och Gustaf Thorell. Övriga föreningar i gruppen är Friluftsfrämjandet, IFK Lidingö Skid- och Orienteringsklubb, Lidingö Ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen, Lidingö Ryttarförening och Lidingö Brukshundsklubb.