SKOLGRUPPEN

Hembygdsföreningens skolungdomssektion bildades sommaren 1993 och hade som motto att ge lärare och elever information om Lidingö. 1996 ändrade gruppen namn till ”SKOLGRUPPEN” och bestod av åtta medlemmar med Britta Edin som sammankallande. Gruppen ville ge ”dagens ungdomar kunskap om sin hembygd från tidernas begynnelse till idag- från en fattig ö till dagens framgångsrika samhälle”. Gruppen tog emot klasser för guidade visningar av utställningar på museet och höll även lektioner i hembygdskunskap.

Gruppen har två pågående projekt-” Kunskapstävling i åk 3” och ”Gammaldags skoldag i åk 2”. Under våren 2015 anordnar vi den första tävlingen med elever i åk 3 från Lidingös skolor. Lärarna har fått stöd i form av en fullmatad pärm med information samt blivit inbjudna till ett besök på museet. I april- maj 2015 iordningsställer museet en gammaldags skolmiljö och alla elever i åk 2 inbjuds att besöka oss i halvklass.

Kontaktperson Ann Collste

 

Presentation för åk 3