UTSTÄLLNINGSGRUPPEN

Utställningsgruppen har uppdrag att ordna utställningar på Lidingö Museum samt att arrangera visning, föredrag, utfärd, promenad etc. som hör till utställning.

 

Carl-Henrik Ankarberg, Gunnar Stenström.